Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Tyto webové stránky byly vytvořeny jako aktivita Ročního akčního plánu vzdělávání ORP Frenštát pod Radhoštěm pro období září 2017/červen 2018. Tento plán je součástí Místního akčního plánu vzdělávání (dále jen MAP) -  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116, spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

MAP jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

MAP je soubor aktivit, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání na Frenštátsku. Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

Hlavním přínosem realizace MAP je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Zástupci škol, domů dětí a mládeže, knihoven, nestátních neziskových organizací apod. mají možnost se setkávat, informovat se o svých aktivitách a možnostech. Samotní aktéři v území o sobě totiž mnohdy ani nevěděli, neznali se a proto neviděli příležitost ke společnému plánování a realizaci aktivit. MAP tento stav úspěšně mění.

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností, které zahrnuje město Frenštát pod Radhoštěm a obce Bordovice, Lichnov, Tichou, Trojanovice a Veřovice.