Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

Příspěvky

Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

dite-s-narusenou-komunikacni-schopnosti-ve-skole.jpg

Autor: Petra Bendová
Nakladatelství: Grada
Počet stran: 150 stran

 

Počet dětí s narušenou komunikační schopností ve školách rapidně přibývá. A proto je dobře, že se na pultech objevila literatura zabývající se tímto tématem. V knize najdete rady jak pracovat s dyslálií, dysfázií, mutismem, balbuties, s tumultem sermonis. Doporučuji pro všechny pedagogy na prvním stupni.

 

A co já s tím?

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

a-co-ja-s-tim-jana-bradley.jpg

Autor: Jana Bradley
Nakladatelství: Computer Media s.r.o.
Počet stran: 169 stran

 

Kniha určena všem asistentům pedagoga, kteří chtějí svým svěřencům pomoci a hledají cesty a možnosti jak to provést. Sama autorka píše o svých zážitcích. O jejích začátcích v USA i v ČR. Na pozadí celé knihy si můžete porovnat přístupy americké i české. Ale co je hlavní – naučit se nacházet řešení, spolupracovat s dítětem, rodiči i pedagogy.

 

Agresivita a kriminalita školní mládeže

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

agresivita-a-kriminalita-skolni-mladeze.jpg

Autor: Zdeněk Martínek
Nakladatelství: Grada
Počet stran: 190 stran

Publikace se dotýká ožehavého tématu dnešní doby a tou je práce s nezvladatelnými dětmi. Autor se snaží v knize odpovědět na tři základní otázky: Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Kde pramení zvýšené agresivní chování dětí a mládeže? Jak pracovat s problémovým dítětem? Pokud chcete znát alespoň částečně odpovědi, přečtěte si tuto knihu.

 

Malý tyran

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

maly-tyran.jpgAutor: Jiřina Prekopová
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 156 stran

Tato kniha se dočkala již dalšího vydání, takže na pultech ji můžete spatřit s jiným přebalem. Jak sama autorka píše, agresivita se u dětí začala projevovat ve větší míře až od osmdesátých let. Kam se se svým agresivním postojem takové dítě dostává a jak to dokáže narušit vazby a vztahy se dočtete v knize. Autorka sama pochází z ČR. Odstěhovala se do Německa a zde tuto knihu napsala. Výhodou je, že oba státy mají podobné výchovné modely, takže to, co platí v Německu, bude platit i u nás. 

 

Dyskalkulie

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

img_0001.jpg

Autor: Josef Novák
Nakladatelství: Tobiáš
Počet stran: 44 stran

Jedná se o metodiku rozvíjení početních dovedností. S touto metodikou by se měli seznámit snad všichni vyučující. Snad každý pedagog se v životě setkal s dítětem, které látku v matematice obtížně chápalo. A nemuselo přitom být dyskalkulik. V této metodice najdeme postupy krok po kroku, jak dítěti jednotlivé učivo přiblížit. Od tohoto autora jde sehnat i elektronická Dyskalkulie, která obsahuje i pracovní listy. Je obsáhlejší a dražší. Prozatím s ní ale nemáme zkušenosti.

Náhled na metodiku: https://ddppo.estranky.cz/fotoalbum/dyskalkulie/

 

Mnohem menší dareba, než jste čekali

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

mnohem-mensi-dareba--nez-jste-cekali.jpg

Autor: Tomáš Novák
Nakladatelství: Grada
Počet stran: 125 stran

Kniha pojednává o výchovných problémech dětí školního věku. Popisuje příčiny nevhodného chování, ať se jedná o krádeže, záškoláctví, lží a z toho vyplývající konflikty s rodiči, učiteli apod. Kniha se zabývá také šikanou, zneužíváním apod. Slouží nejen učitelům, výchovným poradcům a speciálním pedagogům ale i samotným rodičům, kteří s problémy bojují.

 

Máme dítě s ADHD

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

mame-dite-s-adhd.jpg

Autor: Drahomíra Jucovičová,Hana Žáčková
Nakladatelství: Grada
Počet stran: 262 stran

 

Kniha má v podtitulku název: Rady pro rodiče. Tato kniha je opravdu psaná tak, že i relativní laik pochopí, co se skrývá za pojmem ADHD. Rodiče dostanou možnost nahlédnout za oponu a pochopit, jak určité situaci odlišně vnímá jejich dítě s ADHD. Naučí se také postupy, jak s dítětem pracovat a co čekat v některých situacích. 

 

Reedukace specifických poruch učení u dětí

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

reedukace-specifickych-poruch-uceni-u-deti.jpg

Autor: Drahomíra Jucovičová,Hana Žáčková
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 175 stran

Kniha obsahuje teoretickou část, metodiku nácviku a obrazové přílohy. Je určena všem, kdo pracují s dětmi s vývojovými poruchami učení. Zaměřená je na dyslexii, dysgrafii a dysortografii a tím na rozvoj zrakových, sluchových a jiných funkcí.

 

Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

neklidne-a-nesoustredene-dite-ve-skole-a-v-rodine.jpg

Autor: Drahomíra Jucovičová,Hana Žáčková
Nakladatelství: Grada
Počet stran: 238 stran

Publikace je především teoretického rázu a určena primárně pedagogům. Rodičům, kteří nejsou zběhlí v pedagogických termínech, by mohlo připadat čtení knihy obtížné. Autorky se zde dívají na problém dětí s ADHD ze všech možných stran a snaží se ukázat, že ADHD není jen zlo, ale že se dá využít k dobrému, pokud je dítě správně vedeno. Dále ukazuje na to, že předcházením známých skutečností, se dítě může formovat jinak, než je obvyklé.

 

Pořád jen provokuje

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

porad-jen-provokuje.jpg

Autor: Isabelle Filliozat
Nakladatelství: Albatros media
Počet stran: 132 stran

Určitě každý rodič zažívá situace, kdy mu jeho vlastní dítě takříkajíc leze na nervy, či jej „vytočí“ tak, že má před očima černo. Většina z nás to vyřeší tak, jak byla sama vychovávána. Je možná i jiná cesta? Co při kterém řešení zažívá rodič? A jak to vidí dítě? Je z toho cesta ven? Přečtěte si knihu a možná se na problémy budete dívat trochu jinak. V podtitulku knihy je: Jak přečkat bez újmy období od 6 do 11 let. Kniha je bohatě ilustrována. Ilustrace slouží k pochopení, ale i pobaví.

 

Grafomotorika a počáteční psaní

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

grafomotorika-a-pocatecni-psani.jpg

Autor: Renata Mláčková
Nakladatelství: Grada
Počet stran: 223 stran

V knize najdeme vše, co nás zajímá z oblasti nácviku psaní. Je zde rozpracovaná předškolní příprava, výuka počátečního psaní, poruchy psané řeči a metodika pedagogického výzkumu. Velkou část knihy patří přílohám, ve kterých najdeme jednotlivé ukázky v praktickém provedení.

 

Poruchy učení

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

img_0001.jpg

Autor: Olga Zelinková
Nakladatelství: Portál, s.r.o.
Počet stran: 264 stran

 

Kniha, která bývá považovaná za tzv. bibli speciálních pedagogů. V této knize jsou shrnuty základní vědomosti, které by měl mít každý pedagog, než začne se snahou provádět reedukaci. Tato kniha obsahuje odborné vysvětlení i spoustu příkladů. Je zde pohled na vývojové poruchy učení ze všech možných úhlů pohledů (biologicko-medicínská rovina, kongitivní rovina a behaviorální rovina). Doporučujeme ji mít vždy při ruce.

Náhled:https://ddppo.estranky.cz/fotoalbum/poruchy-uceni/

 

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

img_0001.jpg

Autor: Věra Pokorná
Nakladatelství: Portál, s.r.o.
Počet stran: 156

 

 

Tato kniha obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je menší, pouze po stranu 39. Od strany 40 až do konce je kniha nabitá nápady a ukázkami reedukace a postupů. Kniha je výbornou inspirací i pro ty, kdo již speciální pedagogiku učí léta a „jedou jen ve svých kolejích“. Je skvělým zásobníkem slov, slovních spojení. Písmo je malé, proto kniha patří do rukou dospělým.

Náhled:https://ddppo.estranky.cz/fotoalbum/cviceni-pro-deti-se-specifickymi-poruchami-uceni/

 

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a poruchou pozornosti?

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

img_0003.jpg

Autor: Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Nakladatelství: D+H
Počet stran: 164 stran

 

 

Kniha zabývající se učebními postupy. Pomůže rozpoznat, který učební styl je pro dítě ten nejvhodnější a jak to udělat, aby učení bylo co nejefektivnější. Je zde řada ukázek a návodů, jak na to. Setkáme se zde např. s prací s tabulkou, myšlenkovou mapou, mnemotechnickými pomůckami apod. Doporučujeme učitelům a rodičům.

Náhled:https://ddppo.estranky.cz/fotoalbum/jak-se-ucit-s-ditetem-se-specifickou-poruchou-uceni-a-poruchou-pozornosti-/

 

Smyslové vnímání

30. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

img_0001.jpg

Autor: Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Nakladatelství: D+H
Počet stran: 68 stran

 

 

Metodický materiál určený rodičům, učitelům a speciálním pedagogům. Kniha obsahuje řadu obecných zásad, která při rozvoji zrakového a sluchového vnímání platí, ale jsou zde uvedeny i konkrétní návody. Kniha slouží buď k reedukaci, nebo k prevenci v předškolním věku.

Náhled:https://ddppo.estranky.cz/fotoalbum/smyslove-vnimani/

 

JAK SI PORADIT S PRAVOPISEM

28. 12. 2017

| Rubrika: ODBORNÁ LITERATURA PRO UČITELE I RODIČE

img_0001.jpgAutor: Božetěch Siwek

Nakladatelství: Portál

Počet stran: 171

Kniha potěší všechny začínající učitele, ale i zkušené pedagogy. Obsahuje odborný pohled na problematiku, ukazuje postup při reedukaci a její součástí je spousta ukázek, které jdou použít při práci s dítětem. Je ryze praktická, vysvětlení není zdlouhavé a je lehce pochopitelné. Kniha je opravdu určena pro pedagogy. Má malé písmo, které žákům bude činit potíže. Rodiče a učitele však tato kniha obohatí.

Náhled: https://ddppo.estranky.cz/fotoalbum/jak-si-poradit-s-pravopisem/